Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập và lý do chúng tôi thu thập.

1. Tuân thủ tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu

Api24h tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mật thông tin của bạn một cách tốt nhất. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp thông tin cho bất kì bên thứ ba nào trừ trường hợp được pháp luật yêu cầu hoặc được bạn cho phép.

2. Thu thập thông tin người dùng

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dùng của mình. Một số thông tin sẽ do bạn cung cấp trực tiếp và một số do chúng tôi thu thập thông qua địa chỉ IP bạn truy cập.

Khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn có thể từ chối. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc để ký kết hay thực hiện hợp đồng với bạn, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin một cách trung thực, chính xác.

Một số thông tin chúng tôi thu thập:

 • Các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn: Chúng tôi thu thập thông tin về các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà bạn dùng để truy cập vào dịch vụ của api24h.com
 • Hoạt động của bạn: Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên website api24h.com
 • Thông tin về vị trí của bạn

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Api24h sử dụng dữ liệu thu thập được để:

 • Cải thiện và phát triển dịch vụ của chúng tôi
 • Quảng cáo, tiếp thị tới bạn bao gồm các thông tin khuyến mãi, nhắm mục tiêu quảng cáo và hiển thị các đề xuất có liên quan cho bạn.
 • Cung cấp các dịch vụ được các nhân hóa, bao gồm cả nội dung và quảng cáo
 • Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để sử dụng cho các hoạt động của công ty, bao gồm phân tích hiệu suất, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phát triển lực lượng lao động và nghiên cứu.

Nếu bạn muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân trên web, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó trong nội bộ công ty, hoặc chúng tôi sẽ chuyển nó cho bên thứ 3 cung cấp dịch vụ trong trường hợp được bạn cho phép.

4. Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập dữ liệu sử dụng. Bạn có nhiều công cụ khác nhau để kiểm soát dữ liệu được cookie thu thập. Nếu muốn, bạn có thể tắt cookies trên máy tính bằng cách thay đổi trong phần cài đặt hoặc menu tùy chọn trong trình duyệt của bạn.

5. Chia sẻ thông tin người dùng

Api24h có thể cung cấp các thông tin của người dùng trong các trường hợp sau:

Có sự đồng ý của bạn

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài khi có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ xin phép bạn rõ ràng trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Để xử lý bên ngoài

Chúng tôi cung cấp thông tin tới các đối tác tin cậy – người sẽ làm việc với chúng tôi để phát triển dự án của bạn theo những cam kết bảo mật cực kì nghiêm ngặt

Lý do pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết để:

 • Tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành.
 • Thực thi các Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra những hành vi có thể vi phạm.
 • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, bảo mật hay kỹ thuật.
 • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Api24h, người dùng của Api24h hoặc mọi người nói chung theo yêu cầu của luật hoặc được luật cho phép.

Nếu Api24h tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bí mật của thông tin cá nhân của bạn và thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao hoặc chịu sự điều chỉnh của một chính sách bảo mật khác.

6. Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Website của Api24h có thể liên kết đến các website khác. Api24h không chiụ trách nhiệm cho bất kì nội dung hoặc chính sách của những website này. Các liên kết này chỉ được cung cấp với mục đích thuận tiện cho người dùng và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thông tin thiếu chính xác trên các trang web đó.

7. Điều chỉnh chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể điểu chỉnh một vài thông tin của chính sách bảo mật. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn. Vui lòng kiểm tra thông tin thường xuyên để cập nhật những thông tin mới nhất vể chính sách bảo mật của Api24h.

8. Sử dụng các thông tin trên website api24h.com

Các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ được mô tả trên website api24h.com là tài sản trí tuệ của chúng tôi. Api24h nghiêm cấm các hành vi sao chép, sử dụng khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

9. Thông tin liên hệ

Bất cứ lúc nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi để đóng góp ý kiến về chính sách bảo mật, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua email [email protected].

Api24h sẽ luôn tuân thủ các quy tắc luật pháp hiện hành để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Mặc dù yêu cầu luật pháp có thể thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác nhưng Api24h vẫn sẽ tuân thủ các quy tắc bảo mật được quy định trong Chính sách bảo mật. Nói cách khác, mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ thông tin người dùng một cách tốt nhất.
Chính sách bảo mật nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập và lý do chúng tôi thu thập.

1. Tuân thủ tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu

Api24h tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mật thông tin của bạn một cách tốt nhất. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp thông tin cho bất kì bên thứ ba nào trừ trường hợp được pháp luật yêu cầu hoặc được bạn cho phép.

2. Thu thập thông tin người dùng

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dùng của mình. Một số thông tin sẽ do bạn cung cấp trực tiếp và một số do chúng tôi thu thập thông qua địa chỉ IP bạn truy cập.

Khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn có thể từ chối. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc để ký kết hay thực hiện hợp đồng với bạn, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin một cách trung thực, chính xác.

Một số thông tin chúng tôi thu thập:

 • Các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn: Chúng tôi thu thập thông tin về các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà bạn dùng để truy cập vào dịch vụ của api24h.com
 • Hoạt động của bạn: Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên website api24h.com
 • Thông tin về vị trí của bạn

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Api24h sử dụng dữ liệu thu thập được để:

 • Cải thiện và phát triển dịch vụ của chúng tôi
 • Quảng cáo, tiếp thị tới bạn bao gồm các thông tin khuyến mãi, nhắm mục tiêu quảng cáo và hiển thị các đề xuất có liên quan cho bạn.
 • Cung cấp các dịch vụ được các nhân hóa, bao gồm cả nội dung và quảng cáo
 • Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để sử dụng cho các hoạt động của công ty, bao gồm phân tích hiệu suất, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phát triển lực lượng lao động và nghiên cứu.

Nếu bạn muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân trên web, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó trong nội bộ công ty, hoặc chúng tôi sẽ chuyển nó cho bên thứ 3 cung cấp dịch vụ trong trường hợp được bạn cho phép.

4. Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập dữ liệu sử dụng. Bạn có nhiều công cụ khác nhau để kiểm soát dữ liệu được cookie thu thập. Nếu muốn, bạn có thể tắt cookies trên máy tính bằng cách thay đổi trong phần cài đặt hoặc menu tùy chọn trong trình duyệt của bạn.

5. Chia sẻ thông tin người dùng

Api24h có thể cung cấp các thông tin của người dùng trong các trường hợp sau:

Có sự đồng ý của bạn

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài khi có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ xin phép bạn rõ ràng trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Để xử lý bên ngoài

Chúng tôi cung cấp thông tin tới các đối tác tin cậy – người sẽ làm việc với chúng tôi để phát triển dự án của bạn theo những cam kết bảo mật cực kì nghiêm ngặt

Lý do pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết để:

 • Tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành.
 • Thực thi các Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra những hành vi có thể vi phạm.
 • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, bảo mật hay kỹ thuật.
 • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Api24h, người dùng của Api24h hoặc mọi người nói chung theo yêu cầu của luật hoặc được luật cho phép.

Nếu Api24h tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bí mật của thông tin cá nhân của bạn và thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao hoặc chịu sự điều chỉnh của một chính sách bảo mật khác.

6. Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Website của Api24h có thể liên kết đến các website khác. Api24h không chiụ trách nhiệm cho bất kì nội dung hoặc chính sách của những website này. Các liên kết này chỉ được cung cấp với mục đích thuận tiện cho người dùng và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thông tin thiếu chính xác trên các trang web đó.

7. Điều chỉnh chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể điểu chỉnh một vài thông tin của chính sách bảo mật. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn. Vui lòng kiểm tra thông tin thường xuyên để cập nhật những thông tin mới nhất vể chính sách bảo mật của Api24h.

8. Sử dụng các thông tin trên website api24h.com

Các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ được mô tả trên website api24h.com là tài sản trí tuệ của chúng tôi. Api24h nghiêm cấm các hành vi sao chép, sử dụng khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

9. Thông tin liên hệ

Bất cứ lúc nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi để đóng góp ý kiến về chính sách bảo mật, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua email [email protected].

Api24h sẽ luôn tuân thủ các quy tắc luật pháp hiện hành để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Mặc dù yêu cầu luật pháp có thể thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác nhưng Api24h vẫn sẽ tuân thủ các quy tắc bảo mật được quy định trong Chính sách bảo mật. Nói cách khác, mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ thông tin người dùng một cách tốt nhất.