Author Archives: namtv

Hướng dẫn cách tạo API kết nối với Binance

Tạo API Binance cho phép chúng ta kết nối với Binance một cách dễ dàng thông qua các ngôn ngữ lập trình. Dữ liệu được lấy từ Binance và tương tác với các ứng dụng bên ngoài. Bạn có thể lấy dữ liệu giao dịch, số dư ví, nạp, rút, thực hiện giao dịch cho […]

API là gì? API hoạt động như thế nào? Vai trò và ứng dụng của API

API là gì

API nói chung và Web API nói riêng đang được ứng dụng ngày càng nhiều. Kiến trúc ứng dụng hiện đại ngày nay ngày càng phân tán, không phụ thuộc ngôn ngữ đã thúc đẩy việc ứng dụng API.  Vậy API là gì? Nguồn gốc và ưu điểm của nó là như thế nào? API […]